ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง คืออะไร?

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?

      เคยสงสัยกันไหมว่าค่าสัมประสิทธ์การดูดซับเสียงที่เราเห็นตามแคตตาล็อกวัสดุทางด้านอะคูสติกหรือแผ่นซับเสียงมันมีความหมายว่าอะไร ในบทความนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยและอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับ

      ลักษณะพื้นฐานของเสียงเมื่อมีการตกกระทบไปที่วัสดุจะมีพลังงานบางส่วนที่ถูกดูดซับและบางส่วนที่สะท้อนกลับมา

 วัสดุทั่วไปกับวัสดุด้านอะคูสติก

 วัสดุดูดซับเสียงในอุดมคติ

      วัสดุดูดซับเสียงในอุดมคติคือวัสดุที่สามารถดูดซับเสียงได้ 100% หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) เท่ากับ 1 นั่นเอง หมายความว่าเมื่อมีเสียงมาตกกระทบวัสดุจะดูดซับพลังงานเสียงไปทั้งหมดจนไม่มีเสียงที่สะท้อนกลับเลย

      เรามาดูวัสดุทั่วไปที่อยู่ตามบ้านกัน ยกตัวอย่างเช่นคอนกรีตจะสามารถดูดซับเสียงได้แค่ 2-5% หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) น้อยกว่า 0.05 หมายความว่าพลังงานเสียงจะสะท้อนกลับออกมา มากกว่า 95% เลย

      ส่วนวัสดุทางด้านอะคูสติกหรือ แผ่นซับเสียง บางอย่างนั้นสามารถดูดซับเสียงได้มากกว่า 60% หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) มากกว่า 0.6 เพราะฉะนั้นจะเหลือสะท้อนกลับน้อยกว่า 40%

      จะเห็นได้ว่าวัสดุทั่วไปกับวัสดุทางด้านอะคูสติกมีประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียว

 

ตัวอย่างการอ่านค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุด้านอะคูสติก

รูปอธิบาย การดูดซับเสียงของเส้นใยแก้ว 500Hz

      เรามาดูค่า SAC ของวัสดุด้านอะคูสติกจริงๆกันเลยดีกว่าว่ามีค่าเป็นอย่างไร

      แผ่นซับเสียง ใยแก้ว มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง SAC 0.7 ที่ 500 Hz หมายความว่า เมื่อมีเสียงความถี่ 500 Hz มากระทบที่วัสดุ วัสดุจะดูดซับเสียงไปได้ 70% และเหลือสะท้อนกลับ 30%

      และที่ 2 kHz มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง SAC มากถึง 0.95 หมายความว่า เมื่อมีเสียงความถี่ 2 kHz มากระทบที่วัสดุ วัสดุจะดูดซับเสียงไปได้ 95% และเหลือสะท้อนกลับเพียงแค่ 5% เท่านั้น

      เพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง หรือ SAC มากเท่าไหร่พลังงานเสียงจะยิ่งถูกดูดซับไปเยอะเท่านั้น เสียงก้องก็จะน้อยลงไปนั่นเอง

 เมื่อเสียงตกกระทบวัตถุ

รูปอธิบาย การดูดซับเสียงของคอนกรีต

รูปอธิบาย วัสดุดูดซับเสียงในอุดมคติ

รูปอธิบาย ทฤษฎีการดูดซับเสียง อย่างง่าย

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?

รูปอธิบาย การดูดซับเสียงของวัสดุด้านอะคูสติก

ตารางค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) ของแผ่นซับเสียงใยแก้ว (Fiberglass board) ที่ความถี่ต่างๆ

รูปอธิบาย การดูดซับเสียงของเส้นใยแก้ว 2kHz

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงคืออะไร?