ค่า NRC คืออะไร?

      คือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย เป็นตัวเลขที่นำเอาค่า SAC ที่ช่วง 250Hz 500Hz 1000Hz และ 2000Hz มาเฉลี่ยกันเพื่อให้ได้ค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่เป็นเลขตัวเดียว   

      ซึ่งค่าNRCที่ได้จะมีค่าตั้งแต่ 0-1 (0 ไม่ซับเสียงเลย และ 1 ซับเสียง 100%)

      ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่อง NRC (Noise Reduction Coefficient) หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย            แนะนำให้ไปอ่าน ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง คืออะไร? กันก่อนนะครับ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นครับ

ตาราง ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) ของแผ่นซับเสียงใยแก้ว ที่ความถี่ต่างๆ

 ตัวอย่างการคำนวนค่า NRC

      จากตาราง ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) แผ่นซับเสียงใยแก้ว ให้เอาความถี่ 250Hz 500Hz 1kHz และ 2kHz มาทำการเฉลี่ย จะได้ (0.2+0.7+0.9+0.95)/4 = 0.69 ปัดเศษขึ้นจะเป็น 0.7 หมายความว่าแผ่นซับเสียงใยแก้วมีค่า NRC สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย เท่ากับ 70% หรือในอีกความหมายนึง คือ เมื่อมีเสียงเข้ามากระทบวัสดุ100 จะเหลือสะท้อนกลับเพียงแค่ 30

      สรุปได้ว่าค่า NRC หรือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย เป็นค่าที่คิดขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียว แต่ถ้าหากต้องการความละเอียดที่มากยิ่งขึ้นให้ดูค่า SAC ประกอบด้วย เพื่อให้เราสามารถเลือกวัสดุที่ถูกต้องและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ

 Noise Reduction Coefficient (NRC)

รูปอธิบาย ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเฉลี่ย
ค่าสัมประสิทธิ์ดูดซับเสียงคืออะไร