เกี่ยวกับเรา:

ธรรมธร ไกรก่อกิจ หรือ เซ็น จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี และ จบระดับปริญญาโท ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุด คือ GPA 4.00

ในการเรียนระดับปริญญาโทนั้น ได้เลือกเรียนทางด้านเทคโนโลยีอาคาร (Building Technology & Environment) ซึ่งมีเนื้อหาหลักในเรื่องของพลังงานในอาคาร และ มีความสนใจด้านพลังงานเสียงหรือด้านอะคูสติกเป็นพิเศษ ในขณะที่เรียนนั้น ได้มีโอกาสทำงานด้านอะคูสติกร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ ในการออกแบบห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์ และ ห้องเรียนต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ซึ่งเป็นงานที่ทำให้ได้มีโอกาสค้นคว้าศึกษาความรู้ด้านอะคูสติกเพิ่มเติม

ต่อมาเมื่อจบปริญญาโท ได้เข้าทำงานในบริษัทวัสดุก่อสร้างยักษ์ใหญ่ นั่นคือ SCG ในตำแหน่งสถาปนิก ผู้ชำนาญการพัฒนาองค์ความรู้ ทำหน้าที่สอนพนักงานหลายต่อหลายรุ่น มีลูกศิษย์ร่วมร้อยกว่าชีวิต อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้ดูแลงานโปรเจคใหญ่ๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบห้องซ้อมดนตรีในงานสถาปนิก 2010, ออกแบบภายในอาคารสำนักงานใน SCG, ออกแบบห้องประชุม SCG หลายห้อง, ออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์ต้นแบบ, ปรับปรุงศาลาสมาคมยุวพุทธฯ ศูนย์ 2 และศูนย์ 4, ออกแบบห้องสมุด ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นต้น

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีอย่างมากเพียงพอ จึงมีความพร้อมในการออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ในชื่อ ZEN ACOUSTIC เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพียงแค่สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง หรือสินค้าเพียงประเภทเดียว เท่านั้น