บริการของเรา:

ให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก แนะนำด้านอะคูสติก การกันเสียง การลดเสียงสะท้อน การปรับคุณภาพเสียงภายในห้อง สัดส่วนห้องที่เหมาะสม การออกแบบผนังกันเสียง กระจกกันเสียง การจัดวางลำโพง ฯลฯ

ออกแบบห้องเก็บเสียง ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องประชุม ฯลฯ ด้วยโปรแกรม 3 มิติ สวยงาม โดย สถาปนิกมืออาชีพ

วิเคราะห์สัดส่วนห้อง ค่าการกันเสียง พื้นที่เสียงสะท้อน ตำแหน่ง Early Reflection ค่า Reverberation Time ค่า STC ฯลฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ตรวจวัดด้านอะคูสติก ตรวจวัดค่า NC, FSTC, DnT, RT60, etc. ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ รายละเอียดการวัดเสียงคลิก >>

บรรยายความรู้ด้านอะคูสติก, ห้องกันเสียง, ห้องโฮมเธียเตอร์, LEED ACOUSTIC ฯลฯ ให้ความรู้ในระดับองค์กร บริษัท หรือ สถาบันการศึกษา

ให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก

ออกแบบห้องเก็บเสียง

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

ติดตั้งห้องเก็บเสียง ผนังกันเสียง ประตูกันเสียง

ตรวจวัด ด้านอะคูสติก

จำหน่ายแผ่นซับเสียง ฉนวนกันเสียง

จำหน่ายแผ่นซับเสียง ฉนวนกันเสียง (Cylence) แผ่นซับเสียงคุณภาพสูงจากเอสซีจี

สนใจ...สั่งซื้อแผ่นซับเสียง>>คลิกเลย...

บรรยายให้ความรู้ด้านอะคูสติก