เสียงและความเร็วเสียง

Speed of Sound
Speed of Sound

รูปอธิบาย ความแตกต่างของคลื่นตามยาว และคลื่นตามขวาง กล่าวคือ

แนวการสั่นตัวของอนุภาคของตัวกลางจะแตกต่างกัน ตามรูป

เสียงคืออะร?

     เสียง คือ คลื่นตามยาวชนิดหนึ่ง เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ผ่านตัวกลาง (ทั่วๆไป หมายถึง อากาศ) มาที่หูของเรา ให้เราได้รับรู้และได้ยิน

ตัวกลางของเสียง

     เสียง สามารถเดินทางผ่านได้ทั้งก๊าซ ของแข็ง และของเหลว โดยจะมีความเร็วมากที่สุด เมื่อเดินทางผ่านของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ตามลำดับ

ความเร็วของเสีย

     ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เสียงเดินทางผ่านตัวกลางแต่ละชนิดจะมีความเร็วไม่เท่ากัน รวมทั้งปัจจัยด้านอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ยังมีผลต่อความเร็วเสียงอีกด้วย ตามสูตร: 

Speed of Sound

เมื่อ 

V คือ ความเร็วเสียงในอากาศ (เมตรต่อวินาที)

T คือ อุณหภูมิ (เซลเซียส)

     ในการออกแบบด้านอะคูสติก โดยทั่วไป เรามักใช้ตัวเลขค่าความเร็วเสียงที่ 1,130 ฟุตต่อวินาที หรือ ประมาณ 343 เมตรต่อวินาที (ที่อากาศแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ 0%, อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)

ความเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆ 

     ความเร็วเสียงในตัวกลางต่างๆ และอุณหภูมิต่างๆ มีค่า ดังนี้:

     หวังว่าผู้อ่านคงได้รับความรู้กันบ้างนะครับ :)