เรา คือ "มืออาชีพ" ด้านอะคูสติก

ไม่ว่าท่านจะพบปัญหาอะคูสติกด้านใดก็ตาม ปัญหาเสียงก้อง เสียงรบกวน  เสียงห้องพักทะลุ รบกวนกัน หรือ ต้องการทำห้องเก็บเสียง เพื่อใช้ ดูหนัง-ฟังเพลง ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ส่วนตัว ภยในบ้าน

เราสามารถออกแบบ แก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ท่านได้ทั้งหมด

บริการของเรา:

ออกแบบห้องเก็บเสียง ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องประชุม ฯลฯ ด้วยโปรแกรม 3 มิติ สวยงาม โดย สถาปนิกมืออาชีพ

วิเคราะห์สัดส่วนห้อง ค่าการกันเสียง พื้นที่เสียงสะท้อน ตำแหน่ง Early Reflection ค่า Reverberation Time ค่า STC ฯลฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ตรวจวัดด้านอะคูสติก ตรวจวัดค่า NC, FSTC, DnT, RT60, etc. ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน โดยวิศวกรมืออาชีพ

ให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตรวจวัด ด้านอะคูสติก

บรรยายให้ความรู้ด้านอะคูสติก

ออกแบบห้องเก็บเสียง

บรรยายความรู้ด้านอะคูสติก, ห้องกันเสียง, ห้องโฮมเธียเตอร์, LEED ACOUSTIC ฯลฯ ให้ความรู้ในระดับองค์กร บริษัท หรือ สถาบันการศึกษา

ให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก การกันเสียง การลดเสียงสะท้อน การปรับคุณภาพเสียงภายในห้อง การออกแบบระบบกันเสียง ผนังกันเสียง ฝ้ากันเสียง การจัดวางตำแหน่งลำโพง ฯลฯ

 

ติดตั้งห้องเก็บเสียง

จำหน่ายแผ่นซับเสียง ฉนวนกันเสียง

จำหน่ายแผ่นซับเสียง ฉนวนกันเสียง (Cylence) แผ่นซับเสียงคุณภาพสูงจากเอสซีจี 

สนใจ...สั่งซื้อแผ่นซับเสียง>>คลิกเลย...